پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 18 مرداد 1399
 
Shortcut
کد خبر : ۱۲۸۰۶۵  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۹۳
کد خبر : ۱۲۷۹۹۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۴۳
دكتر مقری فریز رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی در جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 1398 معرفی و توسعه كشت انواع گونه های مختلف گل محمدی و پنبه و ارقام برتر زرشك و عناب از مهمترین فعالیتهای شاخص این مركز در سال 98 است.  جديد!
کد خبر : ۱۲۷۹۸۱  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۵
کد خبر : ۱۲۸۰۴۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲۷
کد خبر : ۱۲۷۹۷۴  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۶۲
کد خبر : ۱۲۸۰۳۰  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۶۹
صفحه1از41234.بعدي.برو

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0