پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 4 اسفند 1398به پايگاه وب اگريس ايران خوش آمديد


اين پايگاه اولين سيستم آنلاين گردآوري اطلاعات در حوضه كشاورزي و علوم وابسته، به زبان انگليسي در ايران است كه به پايگاه اگريس در فائو وابسته مي باشد. اطلاعات در اين پايگاه به زبان انگليسي نمايه مي شود و به پايگاه بين المللي اگريس افزوده مي شود. از اين طريق پژوهشها و دست آوردهاي علمي محققان و متخصصان بخش كشاورزي و علوم وابسته در پايگاههاي بين المللي منتشر شده و در سراسر جهان قابل جستجو و بازيابي است. اين پايگاه از طريق مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي، گروه سازماندهي اطلاعات، بخش وب اگريس، به منظور جمع آوري و انتشار اطلاعات در حوضه كشاورزي و علوم وابسته در ايران، فعاليت خود را در شهريور 1385، آغاز نموده است.
اين پايگاه در حال حاضر شامل گزارش طرحهاي تحقيقاتي كشاورزي و مستند اسامي سازمانها و موسسات كشاورزي مي باشد. اطلاعات ارائه شده در اين پايگاه شامل اطلاعات كتابشناختي، نمايه و چكيده مي باشد.دستیابی به پایگاه اطلاعات کتابشناختی گزارشات نهایی طرحهای تحقیقاتی به همراه چکیده به زبان
   انگلیسی

  دستیابی به پایگاه اطلاعات کتابشناختی گزارشات نهایی طرحهای تحقیقاتی به همراه چکیده به زبان انگلیسی  از طریق سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی  امکانپذیر می باشد.. این فعالیت که در بخش وب اگریس مرکز اطلاعات در حال انجام می باشد امکان دستیابی به چکیده انگلیسی و متن کامل گزارشات طرحهای تحقیقاتی به زبان فارسی را فراهم می نماید.

جهت دسترسی به پایگاه اطلاعاتی  به سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی   مراجعه نموده و یا مستقیماً از طریق آدرس زیر  اطلاعات مورد نظر را بازیابی نمایید:

 

پایگاه اطلاعات وب اگریس ایران


5.3.12.0
V5.3.12.0