جمعه, 10 بهمن 1393 Friday, January 30, 2015           فارسی English

ليست مديران مراکز آموزشي

1 مهندس محمد ابراهیمی رئيس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان اردبيل

اردبيل - فلکه سعدی -خيابان كشاورز- خيابان گلسار - شهرک گلسار، صندوق پستی 133-54135

تلفن:5-7728361 0451

دورنگار:7727026- 7712574  0451

پست الكترونيكي :   m.ebrahimi@areo.ir  
پیشینه شغلی(CV)

2- دکتر علی اصغر شهابی رئیس مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعیاستان اصفهان

اصفهان - خيابان آزادي - روبروي درب شمالي دانشگاه اصفهان -كوچه شهید موذن صفايي

تلفن: 6280900 - 0311

دورنگار:  6271644 - 0311
پست الكترونيكي :aa.shahabi@areo.ir

3- مهندس محمد علایی نژاد ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان البرز(شهید ناصر بخت)
كرج- جاده قديم كرج- هشتگرد، كيلومتر 10 روبروي جاده مرغك، شهيد ناصر بخت

تلفن:4384626- 4384625 - 0264

دورنگار: 

پست الكترونيكي :m.alaeinejad@areo.ir

 
4- مهندس اکبر محمدزاد مقدم رئیس مرکزآموزش جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي(شهید سرداری) 

تبريز - خيابان عباسي - ايستگاه حاجي هاشم - روبروي پارك چشم انداز

تلفن:1-5276280-5280942-5281397 - 0411

دورنگار:  5281397 - 0411

پست الكترونيكي :   a.moghadam@areo.ir

 

5- دکتر عبدالله واصف ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي(شهید باکری)

اروميه -  كيلومتر 5 جاده سلماس سازمان جهاد كشاورزي - كدپستي 961-57135

تلفن: 26203140441

دورنگار:  2620305  -  0441

   پست الكترونيكي :  a.vasef@areo.ir
پیشینه شغلی(CV)


6-  
دکتر عسگر جوزیان سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزي استان ايلام

ايلام - بلوار جنوبي امام - ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزي

تلفن:  33301140841

دورنگار:  33301010841

پست الكترونيكي: jozeyan@areo.ir

پیشینه شغلی(CV)

 

7-  دکتر نوذر منفرد ریاست مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان بوشهر

بوشهر - بهمني - انتهاي كوي خواجه ها

تلفن: 7- 4541606 - 0771

دورنگار: 4541900 - 0771

پست الكترونيكي : n.monfared@areo.ir 
پیشینه شغلی (CV)

 

8-  دکتر عبدالامیر رهنما رئيس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان تهران  ( شهید زمانپور )

تهران - خيابان حافظ - بعد از پل دوم - كوچه ايرانيان

تلفن: 66705567  - 021

 دورنگار: 66718587  - 021

پست الكترونيكي : a.rahnama@areo.ir


9- 
مهندس زریر سعیدی رئيس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان چهار محال بختياري

شهركرد - چال شتر - كيلومتر 7 جاده شهر كرد

تلفن:  4424260 - 0381

دورنگار:  4424262 - 0381

پست الكترونيكي : z.saeidi@areo.ir

 

10-   دكتر حجت اله ربانی نسب رئيس مركز تحقيقات و آموزش  کشاورزی ومنابع طبيعي استان خراسان شمالي
بجنورد - جاده تهران - نرسيده به پليس راه دست چپ - جنب كارخانه لوله پلي اتيلني

تلفن: 5-2311824 -  0584

دورنگار:  2311800 -  0584

پست الكترونيكي : h.rabbani@areo.ir

 پیشینه شغلی (CV)

11-  دکتر حسن توکلی سرپرست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي (شهید هاشمی نژاد)

مشهد- بزرگراه شهيد كلانتري - بعد از ميدان صدا و سيما

تلفن:5-8717071،  87866410511

دورنگار: 8717142 0511

پست الكترونيكي :  m.tavakoli@areo.ir


12- مهندس کاظم محمد پور سرپرست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان  خراسان جنوبي

بيرجند، كيلومتر 18 جاده  كرمان ، صندوق پستی 139

تلفن:2229108-2232380-2224845-2232380-2223004-2229107   - 0561

دورنگار: 2227611 - 0561

پست الكترونيكي : mohammadpour@areo.ir

 13-دکتر بهرام اندرزیان رئيس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان خوزستان (شهدای هویزه)

اهواز - بلوار گلستان روبروي سازمان آب و برق خوزستان

تلفن:  3737259 -0611

دورنگار:3737247- 3737342 -0611

پست الكترونيكي :   b.andarzian@areo.ir

پیشینه شغلی ( CV)

14-  دکتر احمد آئین سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

جيرفت - سازمان جهاد كشاورزي

تلفن: 32702560349

دورنگار: 3270250 0349

  پست الكترونيكي : a.aien@areo.ir

 پیشینه شغلی(CV)


15
-  دکتر مهدی طاهری سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان

زنجان ، کیلومتر 9 جاده سهرین( شهرک صنعتی) - جنب هنرستان كشاورزي  شهید باهنر

تلفن: 4 - 2221200- 0241

دورنگار:  2221750 - 0241

 پست الكترونيكي : m.taheri@areo.ir

 16- مهندس مجید جندقیان ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان سمنان

سمنان - ميدان امير كبير ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزي

تلفن:  4458833- 0231

دورنگار: 4441982 - 0231

 پست الكترونيكي :m.jandaghghian@areo.ir

 

 17- مهندس غلامرضا اعتصام  رئيس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان(شهید خیابانیان)

زاهدان- بلوار دانشگاه - بعد از ميدان پروفسور حسابي ، صندوق پستی 1543-98135

تلفن: 3-3424802، 4-3424871 - 0541

دورنگار: 3424878 - 0541

پست الكترونيكي : Eatesam-sibl@itvhe.ac.ir

 

18مهندس  حميدرضا محموديان فرد  رئیس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان فارس

شيراز - بلوار مدرس - بلوار جانبازان

تلفن:7204080- 7219146 - 7217785 - 0711

دورنگار:  7206376 - 0711

 پست الكترونيكي :mr.mohamadianfar@areo.ir

 

19مهندس  محمود خسروی فرد ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان قزوين

قزوين - کیلومتر 5 جاده قزوین به تاکستان، مقابل انبار مرکزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، کد پستی 3418188831
تلفن:  5426861-0282
دورنگار:  5426860-0282

 پست الكترونيكي : m.khosravifard@areo.ir

20- مهندس محمد یگانه پرست رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان قم
قم - میدان امام ، ابتدای بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی

تلفن:  6622662-6618222-6618210-0251

دورنگار: 6618220-0251

 پست الكترونيكي : m.yeganehparast@areo.ir

21-  عبدالله مخبر رئيس مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد كشاورزي 

كرج - کیلومتر 5 جاده ماهدشت - خیابان شهید همت - جنب پادگان شهيد همت آموزشكده جهاد كشاورزي

تلفن:5-6700872، 92-6700889، 6700879-0261

دورنگار: 6705002-0263

 پست الكترونيكي :a.mokhber@areo.ir


22-  دکتر بایزید یوسفی رئيس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان كردستان(شهید غواصیه)

سنندج - خيابان پاسداران - پايين تر از دانشگاه كردستان جنب شهرك پيام

تلفن: 7283547-0871

دورنگار: 7283547-0871

پست الكترونيكي : ba.yousefi@areo.ir

 پیشینه شغلی ( CV)


23- مهندس احمد صفی جهانشاهی ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان كرمان

كرمان - خيابان شهيد نامجو ( اقبال سابق ) بعد از فروشگاه بسيجيان

تلفن:  2462337-0341

دورنگار:  2441889-0341

 پست الكترونيكي :a.safihjahanshahi@areo.ir  

 24- مهندس نوراله پروين  رئيس مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان كرمانشاه

كرمانشاه - كيلومتر 20 جاده اسلام آباد

تلفن:  4622218-0832

دورنگار: 4622216-0832

پست الكترونيكي :   n.parvin@areo.ir 

 

25- دکتر  عباس صلاحی اردکانی ریاست مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان كهكيلويه و بويراحمد
ياسوج - فلكه جهاد - مجتمع آموزشي

تلفن:  3334880-0741

دورنگار: 3334880-0741

 پست الكترونيكي : a.salahiardakani@areo.ir  

 

 26- مهندس رمضان بخشی پور رئيس مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان گیلان(میرزا کوچک خان )

كيلومتر 10 جاده تهران - رشت جنب دانشگاه گيلان ، کد پستی 14389-41996، ص.پ.41335

تلفن:  6690035-0131

دورنگار: 6690043-0131

 پست الكترونيكي : r.bakhshipour_gilanedu@areo.ir

 27- دکتر سید علی حسینی رئيس مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی  استان گلستان

گرگان - بلوار جرجان - جرجان پنجم روبروي نمايندگي ايران خودرو انتهاي كوچه

تلفن: 3379034  0171

دورنگار:  3379451 0171

پست الكترونيكي :  sa.hoseini@areo.ir 
پیشینه شغلی(CV)


28-
مهندس سید کریم موسوی رئيس مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان لرستان

خرم آباد - خيابان كشاورزي - باغ كشاورزي معاونت آموزش و تحقيقات

تلفن:2254028- 0661

دورنگار:2254200- 2202137-0661

پست الكترونيكي : k.mousavi@areo.ir 

 29- مهندس ابوذر ابوذری ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان مازندران(شهید فروزنده)

ساري - کیلومتر 7 اتوبان ساری- قائم شهر، صندوق پستی 545-48174 ، کد پستی 55365-48491 

تلفن: 2-3136580 -0151

دورنگار: 3136590-0151

پست الكترونيكي : a.aboozari@areo.ir

 

 30- مهندس غلامرضا جعفری ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان مركزي (شهید بابایی)

اراك - خیابان جهاد سازندگی ، جنب شهرداری
تلفن: 33123892-086
دورنگار: 3139008-0861

 پست الكترونيكي : gh.jafari@areo.ir

31- مهندس محمد پورطرق رئيس مرکزآموزش جهاد كشاورزي استان هرمزگان

هرمزگان-بلوار امام خميني- روبروي ناحيه انتظامي - منازل سازماني شيلات ، صندوق پستی 1886

تلفن:4313810- 4313822-0761

دورنگار: 4313576-0761

 پست الكترونيكي :pourtorogh@areo.ir

 

32- مهندس محمد حسن جهانگیری ریاست مرکز آموزش جهاد كشاورزي استان همدان (شهید مدنی)

همدان - ميدان بعثت - بلوار فاطميه

تلفن: 4-4372801 - 0811
دورنگار: 4372805-0811

 پست الكترونيكي : mh.jahangiri@areo.ir     

 33- دكتر احمد علی زارع مهرجردی ریاست مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان يزد
يزد- صفائيه - بلوار شهيدان اشرف

تلفن: 8241899-0351

دورنگار: 8247439-0351

پست الكترونيكي : a.zaremehrjardi@areo.ir


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

ایمپلنت

energy exploration

طراحی وب

snake

ترک