جمعه, 13 شهريور 1394 جستجو :         |    
فعالیتها و دستاوردهای بخش

بخش تحقيقات علوم دامي

             بخش تحقیقات علوم دامی   

 

       استان قزوین یکی از قطب های دام و طیور کشور بوده و از نظر بازاریابی به بازار مصرف تهران نزدیک است ، بنابر این لازم است تحقیقات مربوط با این صنعت و توسعه آن در استان فعال باشد. همچنین عدم وجود این رشته در دانشگاه های استان وظیفه بخش را سنگین تر کرده  و می بایستی عهده دار همه وظایف تحقیق و پژوهش در رشته علوم دامی باشد .بخش تحقیقات علوم دامی  فعالیت خود را از سال 1373 در زیر بخشهای تحقیقاتی زیر شروع کرد :

  
1- زیر بخش تحقیقات گوسفند وبز

      2- زیر بخش تحقیقات طیور صنعتی
 3-زیر بخش زنبور عسل

 پرسنل بخش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

E.mail

مسعود مستشاری

فوق لیسانس

( هیات علمی)

طیور ساختمان و تاسیسات

Mohasses45@yahoo.com

محمد حسین هادی تواتری

فوق لیسانس

( هیات علمی)

گوسفند وبز اصلاح نژاد

Haditavatori@yahoo.com

 

 

 

 

 

  

زیر بخش تحقیقات گوسفند وبز

شرح وظایف :

وظیفه زیر بخش گوسفند وبز تحقیقات بر روی دام های سبک استان  بخصوص گوسفند نژاد شال قزوین در گرایشهای تغذیه ، مدیریت پرورش ، جایگاه و اصلاح نژاد  است .                      

جدول پروژه های تحقیقاتی

خاتمه یافته و در دست اجرا

ترویجی و خاص

پایان نامه اجرا شده

11

2

2


P1010120.JPG

 


دستاورد ها:

         ارائه گزارش نهائی در زمینه بر رسی وضعیت گله داری (گوسفند) در استان ، تعیین تحلیل تابع تولید و کارائی فنی واحد های پرواربندی گوسفند استان قزوین، ارائه خصوصیات شیردهی گوسفند شال، پیشنهاد استفاده از سیلوی یونجه و سیلوی ذرت غنی شده ، شیر جایگزین ، پودر هسته خرما ، دانه های عمل آوری شده جو و ... در تغذیه دام ، تحقیقات در زمینه کاهش حجم دنبه ، برآورد وراثت پذیری و ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی گوسفند نژاد شال ، اصلاح نژاد گوسفند شال قزوین به روش هسته باز ، استفاده از روش های پیشرفته همزمانی فحلی در مدیریت تولید مثل گله های شال به منظور افزایش راندمان بره گیری از میش شال در سال و افزایش درآمد دامدار و مدیریت بهینه تغذیه دام و ... بوده است.

 

P1010118.JPG


توانائی ها:

وجود گله اصلاح شده گوسفند شال در ایستگاه

مشاوره ، نظارت  و همکاری در پروژه های دانشجوئی

 همکاری با بخشهای دولتی وغیر دولتی در انجام پروژه های تحقیقاتی

وجود محققین متخصص این رشته در مرکز و امکان گرفتن مشاوره در پروژه ها از محققین در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و دانشگاه های معتبر

 

 زیر بخش تحقیقات طیور صنعتی:                                                                        
                                                                                              


DSC00004.JPG


شرح وظایف :
 

          تحقیقات بر روی مرغ تخمگذار و گوشتی در   دیسیپلین های (گرایشهای ) تغذیه ، مدیریت پرورش ،ساختمان و تاسیسات مرغداری ها از وظایف این زیر بخش است .طرح های انجام شده تماماً کاربردی بوده و اکثراً در سطح مرغداری های استان قابل اجرا می باشد.


جدول پروژه های تحقیقاتی


خاتمه یافته و در دست اجرا

ترویجی و خاص

پایان نامه اجرا شده

6

6

3


دستاوردها :

          طرح های انجام شده و در حال اجرا  شامل طرح هائی با عناوین نور متناوب در مرغ گوشتی ، رژیمهای شدت نور در مرغ تخمگذار ، تولک تغذیه ای ، تولک شیمیایی بر روی مرغ تخمگذار ، معرفی مناسبترین تیپ ساختمان در مرغداری های استان ، مقایسه منابع مختلف کلسیم جیره مرغ تخمگذار ، مناسبترین سن کشتار در جوجه گوشتی و امکان بهینه سازی ساختمان مرغداری های موجود است که دستاورد آنها موارد ذیل می باشد.

- ارائه روش مناسب تولک بری با کمترین تلفات و استرس

- ارائه مناسبترین روش نوردهی در مرغهای تخمگذار و گوشتی

- ارائه مناسب ترین و اقتصادی ترین منبع کلسیم جیره مرغ های تخمگذار 

- بررسی راه کارهای اصلاح ساختار طیور

- ارائه مناسبترین تیپ ساختمان در مرغهای گوشتی استانیپ مرغهای گوشتی های تخمگذار و گوشتی

 

p1.jpg


توانائی
ها:

وجود متخصصین تحصیل کرده و با تجربه در زمینه  طیور در مرکز

نزدیکی به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و امکان استفاده از اعضاء هیات علمی آن در مشاوره طرح ها

ارتباط خوب بین بخشهای تحقیقات ،  اجرا و اتحادیه ها در زمینه طیور

وجود ایستگاه تحقیقات طیور صنعتی بعنوان بستر مناسب جهت اجرای طرح های تحقیقاتی

 

زیر بخش تحقیقات زنبور عسل:

     زمینه کاری زیر بخش زنبور عسل ، تحقیقات بر روی کلنیهای مدرن زنبور عسل  در دیسیپلین های ( گرایش های ) ، مدیریت پرورش ، تغذیه و اصلاح نژاد زنبور عسل است .طرح های انجام شده تماماً کاربردی بوده و اکثراً در سطح زنبورداری های استان قابل اجرا می باشد.

 

ilkbahar_aricilik6.gif


شرح وظایف

        انجام تحقیقات در زمینه افزایش تولید عسل ، ارائه راهکارهای افزایش راندمان ، اصلاح نژاد زنبور و پیشنهاد ملکه ها با خصوصیات تولیدی و پرورشی مناسب

 

جدول پروژه های تحقیقاتی

خاتمه یافته و در دست اجر

ترویجی و خاص

پایان نامه اجرا شده

3

2

1


دستاورد ها :

ارائه مناسبترین روش زمستان گذرانی در زنبور عسل

تحقیقات در زمینه انتخاب ملکه هایی با خصوصیات تولیدی بالا

 

توانائی ها :

وجود متخصصین این رشته در مرکز 

بستر مناسب توسعه زنبور داری با توجه به اقلیم استان

 

فعالیت علمی و پژوهشی بخش

 

مقالات چاپ شده در نشریات و مجموعه مقالات کنگره های ملی

و بین المللی

نشریات ترویجی

 پیش نویس کتاب

56

2

1

 

 

 

 

 

P1010140.JPG

 

 


مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

ارتودنسی

energy exploration

طراحی وب

snake

ترک

moai document