چهارشنبه, 29 دی 1395 جستجو :         |    
menu

فعالیتها و دستاوردهای بخش

بخش تحقيقات گیاهپزشکی
 بخش گیاهپزشکی

 

تاریخچه

بخش تحقیقات گیاهپزشکی در سال 1373 همزمان با تاسیس مرکز تحقیقات تنها با دو نیرو (یک حشره شناس- یک متخصص علف های هرز) وظایف سازمانی خود را تحت عنوان بخش آفات و بیماریها شروع نمود. این بخش دارای آزمایشگاه نبوده و همکاران بخش از امکانات آزمایشگاه مرکزی استفاده می نمودند. در سال 1380 یک نیرو با تخصص بیماری شناسی گیاهی (آقای مهندس عباس داودی) به بخش اضافه شدند. موضوعات مهمی که در بدو تاسیس بخش مطالعات بیشتری بر روی آنها انجام پذیرفته عبارت بودند از: سن گندم، آفات زیتون، علف های هرز مزارع و باغات و کنترل آنها، بیماری های باکتریائی درختان میوه. در سال 1385 با انتقال آقای دکتر بابک قرالی از مرکز تحقیقات ایلام به قزوین نیروهای هیات علمی به 4 نفر افزایش یافته و دامنه مطالعات بخش به سیستماتیک حشرات نیز گسترش یافت. در حال حاضر ریاست بخش بر عهده آقای دکتر بابک قرالی بوده و  بخش دارای دو عضو هیات علمی بیماری شناس و حشره شناس می باشد.

 ce-sunnpest.jpg

اعضاء بخش:دکتر بابک قرالی استادیار پایه 13 حشره شناسی گرایش سیستماتیک حشرات

علاقه مندی تحقیقاتی: سیستماتیک دوبالان کنترل بیولوژیک با استفاده از دوبالان- بررسی تنوع زیستی  زیست بومها

تلفن همراه: 09127869147

پست الکترونیک: bgharaei@yahoo.com bgharaei@mail.com

 

مهندس عباس داودی عضو هیات علمی پایه 12- گرایش باکتری شناسی


علاقه مندی تحقیقاتی: بیماری های باکتریائی محصولات باغی و زراعی- بیماریهای قارچی محصولات باغی و زراعی

تلفن همراه: 09125821557

پست الکترونیک: abbas_davoodee@yahoo.com

اهداف بخش

ü       شناسائی آفات، عوامل بیماریزا و علفهای هرز محصولات کشاورزی 

ü       تحقیقات کاربردی در زمینه آفات و بیماریهای موجود در استان منجمله غلات ، انگور، پسته که از محصولات استراتژیک استان می باشند

ü      تحقیقات بمنظور کاهش مصرف سموم و ارائه دستاوردهای تحقیقاتی به بخش های اجرائی و بهره برداران با توجه به انتخاب استان قزوین به عنوان پایلوت کشاورزی سالم و ارگانیک در سال های اخیر

ü      همکاری با موسسه گیاهپزشکی در زمینه آزمایش سموم جدید و تعیین باقیمانده سموم

ü       همکاری در برنامه های آموزشی مسائل گیاهپزشکی محصولات کشاورزی ، تهیه و اجرای طرحهای تحقیقی و ترویجی و مشارکت در برنامه های تحقیقاتی با سایر بخشهای مرکز

ü       همکاری با مراکز دانشگاهی استان منجمله دانشگاه آزاد تاکستان و دانشگاه پیام نور در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا

ü       همکاری با مرکز آموزش کشاورزی در زمینه آموزش فراگیران و دانشجویان گیاهپزشکی و رشته های مرتبط

ü       همکاری با مدیریت حفظ و نباتات سازمان کشاورزی استان در مسئله یابی و انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرائی مشترک جهت رفع مشکلات گیاهپزشکی

ü       همکاری با اداره کل منابع طبیعی استان در زمینه مشکلات گیاهپزشکی موجود در سطح مراتع و پوشش های جنگلی استان

ü       همکاری با اداره کل محیط زیست استان در زمینه آموزش، اجرای پروژه های زیست محیطی با عقد تفاهم نامه های مربوطه

ü       همکاری با شهرداری و ارگان های مرتبط در زمینه اجرای پروژه های گیاهپزشکی در سطوح شهری شامل پارک ها، فضای سبز و مراکز دفع زباله

ü       همکاری با بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات در زمینه شناسائی فون حشرات مناطق مرتعی و جنگلی استان

ü       همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در زمینه شناسائی حشرات گرده افشان و عوامل بیماریزای قارچی و باکتریائی 

 

 طرح های تحقیقاتی انجام شده بخش

v      سموم

ü        بررسی اثر چند قارچکش رایج درکنترل سیاهک سخت جو

ü        ارزیابی آنتی بیوتیک Bac-Master TM درکنترل بیماری آتشک سیب،گلابی وبه

ü        بررسي امكان مبارزه زمستانه با جمعيت زمستانگذران پسيل زيتون با تاكيد بر استفاده از روغنهاي امولوسيون شونده

ü        بررسي امكان محلول پاشي توام كودهاي ريز مغذي  و سموم ( آفت كش وعلفكش ) روي محصول گندم

ü        اثر شبه هورمون جوانی (آدمیرال) بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه

ü        مقایسه چند ترکیب متداول جهت اسپری طعمه علیه حشرات کامل مگس میوه زیتون

ü        مقایسه کارآیی روشهای مختلف سمپاشی در مبارزه با مگس میوه زیتون

ü        بررسی کارایی فرمولاسیونها و حشره کشهای مختلف در کنترل شیمیایی سن مادر

ü        بررسی کارایی سموم جدید در کاهش خسارت آفت پروانه چوبخوار پسته

ü        کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) با استفاده از علف کشهای پس رویشی در مرحله گلدهی در باغ ها

ü        بررسی تاثیر دو قارچکش جدید بلیس و کولیس در کنترل شیمیایی سفیدک سطحی هلو وشلیل

ü        ارزیابی سم نوردوکس در کنترل بیماری آتشک  

 v      مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها

ü        بررسی فاکتورهای بیماریزایی درعامل زنگ زرد گندم درمناطق مختلف کشور

ü        ارزیابی مقاومت ارقام سیب وگلابی به آتشک باسیستم USDA

ü        مطالعه تغییرات فاکتورهای بیماریزای عامل بیماری زنگ زرد

ü        بررسي بيولوژي پسيل زيتون (Euphyllura olivina ) در منطقه طارم سفلي

ü        مديريت كنترل انبوهي سن گندم در مزارع نمونه مناطق مختلف كشور

ü        بررسي سطح زيان اقتصادي سن گندم

ü        بررسي تأثير مصرف كودهاي ريزمغذي بر جمعيت آفات و بيماريها و علفهاي هرز گندم

ü        بررسي زيست شناسي كرم برگخوار زيتون در منا طق زير كشت زيتون استانهاي گيلان ، زنجان و قزوين

ü        توسعه روش نمونه گیری دنباله ای در مدیریت تلفیقی سن گندم

ü        توسعه روش نمونه گیری binomial در مدیریت تلفیقی سن گندم

ü        بررسی سن زدگی و مقایسه خاصیت نانوایی ارقام گندم متداول استان و چگونگی افزایش پروتئین آن

ü        بررسی روش نمونه گیری از جمعیت سن گندم در مناطق زمستانگذران

ü        توسعه روش نمونه گیری دنباله ای در مدیریت تلفیقی سن گندم

ü        روشهای رهاسازی و ارزیابی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم

ü        بررسی روشهای نوین کنترل کرم سفید ریشه در گیاهان زینتی

ü        بررسی امکان کنترل زراعی (هرس سرشاخه) سرشاخه خوار هلو

ü        بررسی رفتار سن مادر  E. integriceps تطابق زیستی آفت با زنبورهای پاراتیزوئید و گندم و اثر عوامل اقلیمی بر آنها

ü        مقایسه حساسیت چند رقم یونجه به زنبور بذرخواریونجه

ü        بررسی نقش حشرات،شانکرهاومیزبانهای ثانویه درایجاد بیماری آتشک

ü        به گزینی کلنی انگور رقم بیدانه سفید بمنظور شناسایی کلونهای مطلوب تازه خوری وکشمشی دراستان قزوین

ü        پيش آگاهي بيماري آتشك سيب،گلابي وبه وبومي نمودن نرم افزارماري بلايت درشرايط ايران

ü        تعیین مناسبترین زمان برداشت میوه زیتون بر اساس کیفیت و کمیت روغن در طول رشد میوه های الوده به لارو مگس زیتون

ü        کنترل تلفیقی آتشک درختان میوه دانه داربااستفاده ازفنولوژی درختان،داده های هواشناسی وبرآورد نرم افزارپیش آگاهی Mary blight

ü        ارزیابی مدل روز درجه پیش بینی جمعیت مراحل مختلف رشد مگس میوه زیتون

ü        بررسی استفاده از گیاهان پوششی چند ساله در مدیریت عتفهای هرز باغات به منظور کاهش مصرف سموم

v      تاکسونومی

ü        تعیین گونه های فیتوفتراعامل گموز پسته درقزوین

ü        شناسایی عوامل قارچی پوسیدگیهای مختلف ریشه چغندردرقزوین

ü       شناسایی عوامل قارچی خوشه ودانه ذرت درقزوین

ü        بازنگری استرینهای Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک  سیب وگلابی

ü        بررسي و شناسايي زنبورهاي پاراتيوئيد تخم سن گندم

ü      مطالعه جمعیتهای مختلف زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم

ü      مطالعه فونستيك زنبورهاي پارازيتوئيد خانواده Torymidae در استانهاي شمال و شمال غرب كشور

ü      مطالعه فونستيك زنبوران پارازيتوئيد خانواده Eurytomidae در استانهاي شمال و شمال غرب كشور

ü      بررسی تنوع ژنتیکی و بیماریزایی قارچ  Ustilago Maydis در مناطق ذرت خیز ایران با کمک مارکرهای مولکولی

دستاوردهای بخش

ü        کشف و معرفی بیش از 17 گونه گرده افشان برای جهان از مناطق مختلف استان قزوین و شمال غرب ایران (Bombyliidae- Syrphidae)

ü      کشف گونه های جدیدی از زنبور های گالزای برای جهان از غرب ایران (Cynipidae)

ü      کشف گونه  جدیدی از زنبور های بذرخوار برای جهان (Eurytomidae)

ü      کشف و نامگذاری جنس جدیدی از حشرات به نام ایران Iranotrichia (Scenopinidae)

ü      بررسی و تعیین روش های کنترل سرطان طوقه انگور ومعرفی هیبریدهای مقاوم به سرطان

ü      تعیین روش های کنترل تلفیقی بیماری آتشک سیب و گلابی در استان

ü      مدیریت شانکر باکتریایی درختان هسته دار(گیلاس-زردآلو)

همکاری های بین سازمانی

ü      آسیب شناسی و درمان پوشش گیاهی ودرختان باغ تاریخی سعادت آباد (شهرداری قزوین)

ü      طرح جامع انتقال دانش فنی وفن آوری به بهره برداران انگور درشهرستان تاکستان(سازمان جهاد کشاورزی)

ü      مشاوره فنی مدیریت تلفیقی کنترل جوندگان موذی وطراحی منظر ومحیط جایگاه دفن زباله محمد آباد(شهرداری قزوین)

ü      تهیه سوش محلی زنبور های تریکوگرامای برنج جهت تکثیر در انسکتاریوم (مدیریت حفظ نباتات)

توانمندی های بخش

ü      شناسائی و تعیین هویت آفات و عوامل بیماریزای گیاهی در سطوح مختلف کشاورزی

ü      پیاده سازی تحقیقات مورد نیاز بخش های اجرائی در زمینه گیاهپزشکی منجمله کارائی سموم مختلف، ارزیابی های زیست محیطی تاثیر سموم، ارزیابی اثرات تغییر کاربری در سطوح منابع ملی

ü       تهیه اطلس ها و برشور های گیاهپزشکی، فلور و انتشارات زیست محیطی در سطوح مختلف بهره برداران (دانش آموزان تا متخصصین سازمان های اجرائی)

ü      نظارت بر انجام پروژه های اجرائی گیاهپزشکی که در سازمان های مختلف منجمله محیط زیست، شهرداری و منابع طبیعی و ... اجرا میگردند

ü      مشاوره در زمینه کنترل عوامل زیان آور بهداشتی و کشاورزی و مدیریت این عوامل در سطوح مختلف خانگی تا شرکت های تولیدی

ü      اجرای برنامه های آموزشی (کنفرانس، کارگاه آموزشی) در زمینه تنوع زیستی، شناخت حشرات، کشاورزی سالم و کشت های ارگانیک به علاقه مندان (دبیران آموزشگاه ها ، علاقه مندان حفظ محیط زیست، دانش آموزان و ...)

آدرس تماس:

قزوین، چهر راه ولیعصر، بلوار شهید بهشتی، روبروی هلال احمر، پلاک 118، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، صندوق پستی: 618-34185

تلفن: 33337796

فاکس: 33337840

   Picture 014.jpg


مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8