چهارشنبه, 29 دی 1395             
آمار کل بازدید291152
آمار پربیننده ترین روز1650
بازدید امروز45
بازدید دیروز228
میانگین بازدید روزانه در سی روز گذشته138

 

مرتضی گل‌محمدی

بخش گیاهپزشکی

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

 Mgolm2009@gmail.com

 

 

 

  

تحصیلات:

نوع مدرك

سال اخذ مدرك

محل اخذ مدرك / شهر

کارشناسی

1375

دانشگاه ولی عصر رفسنجان- کرمان

کارشناسی ارشد

1378

دانشگاه تربیت مدرس- تهران

دکتری

1388

دانشگاه پلی تکنیک والنسیا- اسپانیا

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

- بررسي بلايت باكتريايي گردو Xanthomonas arboricola pv. Juglandis  در ایران

 

عنوان پایان نامه دكتري:

-           شناسايي عامل شانكر باكتريايي مركبات Xanthomonas citri subsp. Citri  با استفاده از روش هاي كشت و مولكولي و مطالعه باكتري در شرايط نامساعد و استرس در ميوه‌هاي آلوده

 

خدمات علمي- اجرايي:

سمت / شغل

تاريخ

محل­كار

مسئول انتشارات

 

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

جانشین بخش گیاهپزشکی

 

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

مسئول آزمایشگاه مولکولی

 

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

سرپرست موسسه تحقیقات مرکبات

30/7/1390

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

 

پايان‌نامه)

   راهنما:

                 تأثیر باکتری های ریزوسفر خاک و قارچ‌های مایکوریزا در ریشه‌زایی، رشد گیاه و فعالیت‌های فیزیولوژیکی گیاه کیوی فروت در شرایط کنترل شده

                بررسي تأثير باكتري‌هاي رايزوسفر ريشه كيوي در كنترل نماتد مولد غده ناشي از  Meloidogyne sp

                کنترل بیولوژیک یک نماتد مرکبات با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست

                مطالعه ديناميك جمعيت عامل بيماري بلاست مركبات Pseudomonas spp. در مركبات و ميزبان هاي علفي در شمال ايران

                بررسی ترکیبات اسانس‌ و خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد قارچی ارقام مختلف مرکبات

                

   مشاور:

   

      1- شناسایی شانکر باکتریایی کیوی فروت در غرب مازندران

 

 

 

 

سوابق تحقيقاتي

 

تألیف و گردآوری:

1)  محمدعلیان.یعقوب،گل‌محمدی. مرتضی، بنی‌هاشمیان.سیدمهدی، غلامیان.اسماعیل و طاهری.حسین راهنمای مرکبات (آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز) – نشر آموزش کشاورزی- 1380 .

 

2)  گل‌محمدی. مرتضی، بنی‌هاشمیان.سیدمهدی. بیماری شانکر باکتریایی کیوی فروت. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران. تعداد صفحه: 15. زمستان 1390.

 

 

مقالات در مجلات و کنفرانس­ها:

مقالات علمي-پژوهشي

1)         مرتضی گل محمدی، علی علیزاده، و حشمت اله رحیمیان. همگنی جدایه های عامل بلایت باکتریایی گردو در استان‌های مرکزی و شمالی ایران. 1381. مجله بیماری های گیاهی.

2)         حسین طاهری، مرتضی گل محمدی و حشمت اله رحیمیان. معرفی cinerea Botrytis به عنوان عامل کپک خاکستری کیوی فروت در شمال ایران. مجله بیماری های گیاهی

3)         مرتضی گل‌محمدی. وقوع بیماری لکه قهوه‌ای نارنگی پیج در غرب استان مازندران. 1384. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

4)       M. Golmohammadi, J. Cubero, J. Peñalver,J.M. Quesada, M.M. López, & P. Llop.2007. Diagnosis of Xanthomonas axonopodis pv.citri, causal agent of citrus canker, in commercial fruits by isolation and PCR-based methods. Journal of Applied Microbiology. N.103. P:2309.

5)      Scuderi,J. Golmohammadi,M.,Llop,P.,Lopez,M.M, Civeroli,C. 2010. Development of a simplified NASBA protocol for detecting viable cells of the citrus pathogen Xanthomonas citri subsp. Citri under different treatments. Plant Pathology. 59.

6)      M.Golmohammadi,P. Llop, I,Gill, J.Graham,and J.Cubero. 2011. mRNA from selected genes is useful for specific detection and quantification of viable Xanthomonas citri subsp. Citri. Plant Pathology.

 

همایش­ها

1)        مرتضی گل محمدی، علی علیزاده و حشمت اله رحیمیان. بررسی های مقدماتی اکولوژی باکتری عامل بلایت گردو در استان‌ های شمالی و مرکزی ایران. دانشگاه رازی کرمانشاه. 20-16 شهریور 1381.

2)        مرتضی گل محمدی، علی علیزاده و حشمت اله رحیمیان. وقوع بیماری بلایت باکتریایی گردو در استان های مرکزی و شمالی ایران. دانشگاه رازی کرمانشاه. 20-16 شهریور 1381.

3)        مرتضی گل محمدی. وقوع بیماری بلایت گردو در استان های مرکزی و شمالی ایران. همدان. 1382 .

4)        حشمت اله  رحیمیان،  مرتضی گل محمدی و عباس صبوروح. فقدان حفاظت تقاطعی میان ویروس های پسوروز و لکه حلقوی ایرانی مرکبات. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. دانشگاه تبریز. 11-7 شهریور 1383.

5)        مرتضی گل محمدی، رضا فیفائی، فرید بیگی فیروزجائی، حشمت رحیمیان. بررسی بیماری بلاست مرکبات در غرب مازندران وگیلان و تعیین ارتباط احتمالی عامل بیماری در تشدید عارضه سرمازدگی. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. دانشگاه تبریز. 11-7 شهریور 1383. 

6)        مرتضی گل محمدی و حشمت‌ اله رحیمیان. اولین گزارش از وقوع لکه قهوه ای (Brown Spot) ناشی از قارچ alternaria alternate روی نارنگی پیج در ایران. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. دانشگاه تبریز. 11-7 شهریور 1383

7)        مرتضی گل محمدی، عیسی ناظریان و حشمت اله  رحیمیان. بررسی پراکنش و شناسایی شانکر باکتریایی کیوی در شمال ایران. دانشگاه تبریز. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 11-7 شهریور 1383.

8)        مرتضی گل محمدی و حشمت اله  رحیمیان. اولین گزارش از لکه برگی آلترناریایی کیوی فروت در ایران. دانشگاه تبریز. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 11-7 شهریور 1383.

9)        حسین طاهری، مرتضی گل محمدی، حشمت اله  رحیمیان و فرید بیکی. معرفی قارچ  Botrytis cinereaبه عنوان عامل کپک خاکستری کیوی فروت در شمال ایران. دانشگاه تبریز. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 11-7 شهریور 1383.

10)     هاجر بخشی پور، غلامرضا بخشی خانیکی، آیت ا... رضایی نودهی و مرتضی گل محمدی. شناسایی علف های هرز باغات غرب استان مازندران. دانشگاه تبریز. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 11-7 شهریور 1383.

11)     فرید بیکی، ابراهیم جهانگیرزاده، مرتضی گل محمدی، رضا فیفائی. ارزیابی تأثیر چند علفکش درکنترل گیاه Arum orientale  در باغات مرکبات. دانشگاه تبریز. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 11-7 شهریور 1383.

12)    گل محمدی، م. طاهری، ح. محمد علیان، ی. و فقیه نصیری، م. وقوع بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیج در ایران. دومین کنفرانس آسیایی بیماری های گیاهی. 1384.

13)    گل محمدی، م. بیگی، ف. ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت ارقام مرکبات نسبت به Alternaria alternate.. دومین کنفرانس آسیایی بیماری های گیاهی. 1384.

14)     طاهری، ح. ارشاد، ج. گل محمدی، م. معرفی Botrytis cinerea بعنوان عامل کپک خاکستری مرکبات در شمال ایران. دومین کنفرانس آسیایی بیماری­های گیاهی. 1384.

15)     نادر آزادبخت، مرتضی گل محمدی، حشمت اله رحیمیان و داریوش مبارکی. گزارش بیماری بلایت باکتریایی گردو (Walnut Bacterial Blight) از استان لرستان. دانشگاه تهران. هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 14-11 شهریور 1385.

16)    Peñalver.J, Llop P., Quesada. J.M, Morente. C, Golmohammadi. M & López. M.M.  Detección de Xanthomonas axonopodis pv. Citri en frutos de cítricos importados. Murcia. XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología. 22-18 Sep.2006.

17)     M. Golmohammadi, J. Cubero, J. Peñalver,J.M. Quesada, M.M. López, & P. Llop. Detección de Xanthomonas axonopodis pv. Citri, causante de la cancrosis de los cítricos en frutos comerciales, mediante aislamiento y PCR. اسپانیا – مالاگا. کنگره میکروبیولوژی گیاهی. 1385

18)   M. Golmohammadi, A. Redondo, P. Llop, I. Gell, M.M, López, J.H. Graham & J. Cubero. Approaches to studying survival of Xanthomonas axonopodis pv. Citri in leaves and fruits. تورین ایتالیا. یازدهمین کنگره بین المللی بیماری شناسی. 2008

19)   Giuseppe Scuder, Morteza Golmohammadi, Maria M.Lopez, Gabriella Cirvilleri & Pablo Llop. Optimization of methods for evaluation of viability of Xanthomonas axonopodis pv. Citri in fresh fruits. تورین ایتالیا. کنگره بین المللی بیماری شناسی.2008.

20)   Golmohammadi. M, Llop. P, Gell. L, Redondo. A, Graham.J.H, López. M.M & Cubero. J. Estrategias Para Estudios De Supervivencia De Xanthomonas Citri Subsp.Citri. XIV Congreso Sociedad Española de Fitopatología.

21)        López MM, Golmohammadi M, Scuderi G, Cirvilleri G, Peñalver J, Cubero J & Llop P. Preventing the Introduction of Citrus Canker in Spain:Surveys, Diagnostic and Survival of Xanthomonas citri subsp. Citri. Chin. ISC Congress. 26-30 Oct.2008

22)     یعقوب محمدعلیان، حسین طاهری، علیرضا شیخ اشکوری، مرتضی گل محمدی  و عنایت حیاتبخش. شناسایی عوامل قارچی بیماریزای ریزش میوه مرکبات پس از گلدهی در شمال کشور. موسسه گیاهپزشکی- تهران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 12-9 مرداد 1389.

23)   گل محمدی، م. ماریا لوپز. معرفی روش NASBA برای تشخیص سلول­های زنده­ی عامل بیماری شانکر مرکبات Xanthomonas citri subsp. Citri پس از اعمال­تیمارهای مختلف. تهران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 12-9 مرداد 1389.

24)   مرتضی گل محمدی، حشمت اله رحیمیان و پابلو یوپ. مقایسه پروفیل پلاسمیدی استرین­های عامل شانکر مرکبات جدا شده از جنوب ایران و مقایسه آن با تعدادی از استرین­های دنیا  و ارتباط آنهابا شدت بیماری­زایی توسط Xanthomonas citri subsp. Citri. . تهران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 1389.

25)   گل محمدی، م. پابلو یوپ، جیم گراهام، خیمه کوبرو و ماریا لوپز . رهیافت هایی در مطالعه بقای Xanthomonas citri subsp citri. با استفاده از gfp و Retrotranscription real time PCR . تهران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 1389.

26)   گل محمدی، م. ماریا لوپز. عکس العمل  Xanthomonas citri subsp. Citri در برابر استرس ناشی از کمبود مواد غذایی و ترکیبات مسی، القای nonculturable  (VBNC) Viable but . تهران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 1389.

27)   علی علیزاده علی آبادی، آیدین فروتن و مرتضی گل‌محمدی. وقوع بیماری گرینینگ مرکبات ناشی از Candidatus Liberibacter asiaticus  در استان سیستان و بلوچستان. تهران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی. 9-12 مرداد 1389.

28)   گل محمدی، م. ماریا لوپز. ارزیابی روشهای مختلف تشخیص عامل شانکر باکتریایی مرکبات ناشی ازXanthomonas citri subsp. Citri  با استفاده از PCR معمولی و Real time  در میوه های تجاری مرکبات. موسسه گیاهپزشکی- تهران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 1389.

29)   M. Golmohammadi, A. Alizadeh, E.B…, P. Llop, mm. Lopez. Current situation and impact of huanlonybing (hlb) caused by candidatus liberibacter asiaticus in the south of Iran. VIII Conference of the International organization of citrus virologists. Brezil. 7-12 nov.2010.

30)   Morteza Golmohammadi, Pablo Llop, Giuseppe Scuder, Maria M.Lopez & Cubero. J. Evaluación de mRNA y rRNA como marcadores de viabilidad para Xanthomononas citri subsp. Citri.

31)   مرتضی گل محمدی. وضعیت بیماری گرینینگ ناشی Candidatus Liberibacter sp.   درجنوب استان کرمان. دانشگاه شیراز. اولین همایش ویروس شناسان گیاهی. 19-17 آبان 1390 .

32)   مرتضی گل محمدی و ماریا لوپز. استفاده از روش های مولکولی NASBA و Real time reverse transcriptas PCR در تشخیص سلولهای زنده باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات. دانشگاه زنجان. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. 21-19 شهریور 1390 .

 

پروژه­های تحقیقاتی پایان یافته و در دست اجرا:

 

ردیف

عنوان پروژه

وضعیت

سمت

1

بررسی اتیولوژی و دامنه انتشار شانکر باکتریایی در باغات کیوی

پایان یافته

مجری مسئول

2

بررسی پراکنش و شناسایی بیماری بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان

پایان یافته

مجری

3

بررسی بیولوژی و تعیین پاتوتیپ‌های قارچ آلترناریا عامل پوسیدگی سیاه و لکه قهوه ای میوه مرکبات در استان مازندران

پایان یافته

مجری

4

شناسایی استرین‌های Candidatus Phytoplasma aurantifolia عامل بیماری جاروک لیموترش با استفاده از خصوصیات بیولوژیکی و مارکرهای مولکولی در جنوب ایران

در دست اجرا

مجری

5

تهيه شناسنامه سلامت ارقام مهم تجاري مركبات كشور نسبت به بيماري استابورن

در دست اجرا

مجری

6

تهيه شناسنامه سلامت ارقام مهم تجاري مركبات كشور نسبت به بيماري‌هاي مهم قرنطينه‌اي

در دست اجرا

مجری

7

بررسي عوامل بيماريزا در ريزش گل و ميوه در باغات كيوي فروت

در دست اجرا

مجری

8

تولید هسته های اولیه عاری از بیماری های مهم قابل انتقال از طریق پیوند در ارقام پرتقال

در دست اجرا

همکار

9

تولید هسته های اولیه عاری از بیماری های مهم در برخی ارقام نارنگی

در دست اجرا

همکار

10

تهيه شناسنامه سلامت ارقام مهم تجاري مركبات كشور نسبت به بيماري پسوروز

در دست اجرا

همکار

11

ردیابی زنجرک‌های حامل بیماری استابورن درباغ‌های مرکبات استانهای شمالی ایران

در دست اجرا

همکار

12

بررسی و ارزیابی عوامل خسارت زا ( آفات، بیماریها و علف های هرز) در روی ارقام تجاری مرکبات (پرتقال، نارنگی و لیموترش)

در دست اجرا

همکار

13

تهيه شناسنامه سلامت ارقام مهم تجاري كشور نسبت به بيماري تريستزا

در دست اجرا

همکار

 

سخنراني‌هاي علمي

-           روش های نوین در تشخیص عامل بیماری شانکر مرکبات

-           استفاده از روش نوین Real-time PCR و NASBA در تشخیص سلولهای زنده باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

 

 

نظارت بر طرح

1)       بررسي اثر چند قارچ‌كش بر اساس مدل آلتر- ريتر دركنترل بيماري لكه قهوه‌اي مرکبات. مهر 89تا تیر 94

2)       بررسي تأثير روغن امولسيون شونده (EC) در كنترل كنه قرمز مركبات در استان مازندران. بهمن89 تا بهمن 92

3)       تهيه شناسنامه سلامت ارقام مهم تجاري كشور نسبت به بيماري‌هاي ويروئيدي مرکبات. آذر 89 تا آذر 92

4)       اثر تیمارهای آب گرم، کلریدکلسیم، پوشش پلی اتیلن، واکس و تکتو 60 بر انبارمانی پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis Osbeck  ). آذر 89 تا آذر 92

5)       اثر اسانس‌های مرکبات بر قارچ پنی سیلیوم در آزمایشگاه و میوه پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis Osbeck  ) در سردخانه. آذر 89 تا آذر 92

 

تدريس در كارگاه آموزشي   

 

زمان

محل

عنوان

رديف

1تا 5/12/88

گرگان

بیماری‌های شایع مرکبات ناشی از پروکاریوتها وکنترل آنها

1

28 و 29/2/89

رامسر و تنکابن

بیماریهای ناشی از پروکاریوت ها (شانکر مرکبات و گرینینگ مرکبات

2

 

شركت در كارگاه‌هاي آموزشي

 

رديف

نام كارگاه آموزشي

محل

1

دوره آموزشی آشنایی با قوانین، مقررات و فعالیت‌های واحدهای ستادی سازمان

سازمان تحقیقات

 

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

-           بیماری های مرکبات و کیوی – شانکر مرکبات- گرینینگ مرکبات

 

ساير فعاليت‌ها:

روش های مولکولی تشخیص بیماری- Real time PCR و NASBA

 


پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8