پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Tuesday, September 29, 2020


News & Events
news categories 
Dryland Agricultural Research Institute (DARI) Introduces Speed Breeding Unit  new
To Accelerate Cultivar Development to Climate Change Adaptation in Arid and Semi-Arid Regions of Iran
news code : 130708  |  event date : Mon Sep 28, 2020 11:54:33  |  item visited : 1
news code : 129602  |  event date : Tue Sep 08, 2020 11:3:11  |  item visited : 65
news code : 130699  |  event date : Mon Sep 28, 2020 11:4:57  |  item visited : 2
Webinar: Talking plants, the science behind good weed Management  new
Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP) held a webinar ‎
news code : 130612  |  event date : Sun Sep 27, 2020 9:26:51  |  item visited : 3
news code : 129281  |  event date : Tue Sep 01, 2020 12:15:39  |  item visited : 125
news code : 129815  |  event date : Sun Sep 13, 2020 9:4:25  |  item visited : 51
Cotton Monitoring and Forecasting Service ‎ 
A new service that was launched by Cotton Research Institute of Iran (CRII)‎
news code : 127249  |  event date : Sun Jul 19, 2020 10:50:45  |  item visited : 123
Page1of212.Next.GO


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0