جمعه, 19 آذر 1395
عنوان : همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی- شهریور 92
تاريخ :
 ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۷:۵۳:۳۴

محورهای همایش:

1-  راهکارهای علمی- فنی تولید و فرمولاسیون عوامل بیوکنترل

2- راهبردهای نوین در کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک

3- رهیافت‌های تقویت بومی سازی فناوری‌های تولید عوامل بیوکنترل

4- راهکارهای تقاضا محورنمودن پژوهش‌های تولید عوامل کنترل بیولوژیک

برگزار كنندگان :  موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماری­های گیاهی دانشگاه تهران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 31 اردیبهشت 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات:
تاريخ برگزاري همايش: 5 و 6 شهریور 1392

سايت همايش:  http://biocontrol.ut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 32818705-026

آدرس دبیرخانه: کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

محل برگزاري: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
ایمیل:   bioconference@ut.ac.irبازگشت           چاپ چاپ         
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8